Správa
nemovitostí

Správa nemovitostí

Společenství
vlastníků
jednotek (SVJ)

Pomůžeme vám založit SVJ, zajistíme a zorganizujeme shromáždění SVJ, povedeme komplexní správu bytových jednotek včetně fondu oprav, zpracujeme roční vyúčtování služeb a energií, zajistíme veškeré administrativní služby a technické služby (např. řešení pojistek, jednání s úřady, vedení provozu kotelny). Zorganizujeme výběrová řízení, zajistíme revize, preventivní prohlídky, řešení reklamací.
SVJ