Správa
nemovitostí

Správa nemovitostí

Soukromí
vlastníci

Nabízíme komplexní služby správy budov a nemovitého majetku. Povedeme správu vašich bytových jednotek v různých typech objektů, zpracujeme roční vyúčtování služeb a odpočtů měřidel, zajistíme veškeré administrativní služby (např. řešení pojistek, jednání s úřady). Zorganizujeme výběrová řízení, zajistíme revize, preventivní prohlídky, řešení reklamací. Postaráme se i o vaše nemovitosti bez nájemníků. Povedeme správu vašich komerčních prostorů.