Správa
nemovitostí

Správa nemovitostí

Nájemci

Vedeme kompletní evidenci týkající se vašeho nájemního vztahu, plateb nájemného a služeb spojených s nájmem, provádíme roční vyúčtování služeb na základě stavů odečtů jednotlivých měřidel, řešíme hlášení reklamací a nutných oprav. Nabízíme vám také služby vymalování, drobných oprav a úklidu při ukončení nájmu.
Nájemci