M&A Akviziční
poradenství

Potřebujete nezávisle posoudit finanční situaci firmy nebo uvažujete o její akvizici? Máme rozsáhlé zkušenosti
a know-how, což je při tak složitém procesu, jakým je nákup nebo prodej společnosti, naprosto klíčové.

Dokážeme nezávisle posoudit finanční situaci konkrétní firmy, vyhodnotit její silné a slabé stránky a za využití
analytických nástrojů a ověřených finančních strategií vám předložit data, na jejichž základě se budete rozhodovat.
Kromě toho dokážeme zajistit kompletní servis akviziční transakce, pokud si to budete přát.