M&A Finanční
a akviziční poradenství

M&A Finanční a akviziční poradenství

Finanční a akviziční poradenství

Našim klientům vypracujeme komplexní finanční, právní, daňovou, účetní i personální analýzu s cílem nestranně vyhodnotit silné a slabé stránky firmy včetně vyhledání klíčových a strategických oblastí podnikání. Připravíme vám základní propočet tržní hodnoty firmy a vypracujeme detailní prodejní profil firmy – „teaseru“ – pro potenciální investory. Naše skupina je připravena zprostředkovat poradenství při nákupu a prodeji podílů či akcií, korporátních restrukturalizacích i mezigeneračních obměn. Kombinace služeb umožňuje klientům dosáhnout nejlepších výsledků při vysokém očekávání.

Nezávazná poptávka poradentství