M&A Finanční
a akviziční poradenství

M&A Finanční a akviziční poradenství

Prodej firmy

Zastoupení klientů během prodejního procesu, včetně zapojení poradců, od předprodejní přípravy společnosti, úvodní analýzy a průzkumu trhu, vytipování vhodných investorů k oslovení až po konečnou realizaci transakce.  

  • Příprava společnosti na prodej
  • Předprodejní aktivity směřující ke zvýšení atraktivity firmy pro investory
  • Zpracování prodejního profilu („teaser“), seznamu potenciálních zájemců o investici („longlist“)
  • Zařazení firmy na list nabídek firmy k prodeji
  • Asistence při jednáních s potenciálními investory (včetně zajištění a zpracování podpisu NDA (dohody o mlčenlivosti)) a pomoc při strukturování ceny za prodej firmy
  • Zprostředkování právního poradenství v průběhu transakce včetně přípravy a zpracování kompletní smluvní dokumentace – due dilligence, SPA, smlouvy o převodu akcií nebo podílu

Chcete prodat firmu?