Výzva na třídění a dotřiďování odpadů, energetické využívání odpadů, chemickou recyklaci a pro nakládání s nebezpečným odpadem – 14. výzva

Termín vyhlášení: 17. 8. 2022
Podávání projektových žádostí: od 7. 9. do 31. 12. 2022
Alokace: 500 mil. Kč
Maximální výše dotace: není omezena
Maximální procento výše dotace: 40 – 85 %

Podporované oblasti:

  • Výstavba a modernizace třídících a dotřiďovacích linek pro separaci ostatních odpadů (včetně navýšení kapacity)

Podpořena budou zařízení, která alespoň z 80 % zpracovávají odpad z těchto kategorií dle Katalogu odpadů:

papír a lepenka 15 01 01, 19 12 01, 20 01 01

plasty 15 01 02, 20 01 39, 19 12 04

nápojové kartony (vícevrstvé obaly) 15 01 01, 15 01 05, 20 01 01

textil 15 01 09, 20 01 10, 20 01 11, 19 12 08

kovy 15 04 01, 20 01 40

sklo 15 01 07, 20 01 02, 19 12 05

Při hodnocení žádosti se bude posuzovat také skutečnost, zda se jedná o vysoce účinnou technologii (zařízení, která zpracovávají odpady15 01 02, 20 01 39, 19 12 04 s tím, že alespoň 60 % materiálu na vstupu musí být předáno k dalšímu využití)

Technologie třídících a dotřiďovacích linek, které jsou poloautomatické/automatické, vybavené technikou pro zvýšení kvality třídění s cílem zlepšit využitelnost vytříděných odpadů, podpora vysoce účinných technologií, podpora kombinace s materiálním či energetickým využíváním odpadů

  • Výstavba a modernizace zařízení odpadových bioplynových stanic

Podpořena budou zařízení, která alespoň z 10 % zpracovávají odpad z těchto kategorií dle Katalogu odpadů:

biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven 20 01 08

jedlý olej a tuk 20 01 25 (výroba paliva z tohoto odpadu)

  • Výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů

V zařízení musí dojít k energetickému odstranění odpadů nebo k odstranění jejich nebezpečných vlastností. Zařízení pro zpracovávání zdravotnických odpadů musí zpracovávat alespoň ze 70 % odpady kategorie 18 01.

Není podporováno zpracovávání autovraků (16 01). Nejsou podporována samostatná zařízení ke sběru, svozu nebo skladování nebezpečného odpadu nebo zdravotnických odpadů.

Zaujala vás tato výzva? Rádi vám pomůžeme se získáním dotace! Kontaktujte nás na dotace@tga-holding.cz

Naše zkušenosti

Pro naše klienty a společnosti z našeho holdingu jsme nedávno připravili a realizovali projekty z různých operačních programů.


Značky Morava

Výstavba komplexu Značky Morava a.s.

Celková výše schválených projektových žádostí: více než 500 000 000 Kč

Bistro Včera, Dnes a Zítra

Rekonstrukce nemovitosti a vznik bistra Včera, Dnes a Zítra s.r.o.

Celková výše schválených projektových žádostí: více než 6 000 000 Kč

ZELENÁ DÍLNA

Nová linka na zpracování potravinářského odpadu ZELENÁ DÍLNA s.r.o.

Celková výše schválených projektových žádostí: více než 4 000 000 Kč

Komunitní dům seniorů Bartovice

Výstavba Komunitního domu seniorů Bartovice

Celková výše schválených projektových žádostí: více než 13 000 000 KčMáte nápad? Chcete inovovat nebo rozšiřovat výrobu? Potřebujete investice pro váš další rozvoj?

Nejen v těchto oblastech vám můžeme pomoci, poradit, připravit projekt, najít pro vás vhodný program, vhodnou výzvu. Můžeme vás provést celým cyklem od prvotního poradenství, přes přípravu projektu a jeho příloh, podání projektové žádosti. V období realizace projektu vám zajistíme administraci, přípravu monitorovacích zpráv, žádostí o platbu. Můžeme vám také zajišťovat dobu udržitelnosti a zbavit vás tak starostí s nutnými administrativními úkony.


Kdo jsme?

Jsme mladá, profesionální, férová firma, otevřeně komunikující a zároveň diskrétní a loajální ke svým klientům, těžící z mnohaletých zkušeností svých zaměstnanců, specialistů ve svých oborech. Naším cílem je být spolehlivým partnerem našich klientů, být jejich rádcem i důvěrníkem, pomocníkem, profesionálem i dobrým přítelem. Chtěli bychom být vnímáni jako zkušená poradenská společnost s vysokou úspěšností zpracovaných a administrovaných projektů.


Proč s námi?

  • Skvělý proklientský přístup, profesionalita, férovost, loajalita a diskrétnost
  • Vysoká kvalita přípravy a zpracování projektů a příloh
  • Vysoká úroveň odborných znalostí našich specialistů
  • Vysoká úspěšnost projektů zpracovaných našimi specialisty v hodnoticím procesu
  • Zpracováno více než 100 projektových žádostí včetně příloh v objemu přes 750 mil. Kč

Co vám můžeme nabídnout?

Zpracování projektových žádostí, příloh, studií proveditelnosti a dalších dokumentů potřebných pro úspěšný projekt z aktuálních dotačních titulů.

Neváhejte se na nás obrátit! Rádi pro vás vše připravíme a provedeme vás celým procesem získání dotace na váš podnikatelský záměr.


Zavolejte nám

+420 722 974 257

Napište nám