Úspory energie – i. výzva

Termín vyhlášení: 15. 8. 2022
Příjem projektových žádostí: od 1. 9. 2022 do 30. 11. 2023
Alokace: 10 mld. Kč
Minimální výše dotace: 500 tis. Kč
Maximální výše dotace: 200 mil. Kč
Maximální procento výše dotace: 65%

Dotační podpora podle krajů

KrajMalý podnikStřední podnikVelký podnik
Královéhradecký, Pardubický, Liberecký, Olomoucký, Zlínský, Moravskoslezský, Ústecký, Karlovarský65 %55 %45 %
Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Jihomoravský, Vysočina55 %45 %35 %

Podporované aktivity

 1. Snížení energetické náročnosti budov ekonomických subjektů
 2. zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy podle minimálních požadavků vyplývajících ze směrnice o energetické náročnosti budov včetně osazení vnějších stínících prvků
 3. zvýšení energetické účinnosti technických systémů budov (chlazení, nucené větrání včetně rekuperace, úprava vlhkosti vzduchu, příprava teplé vody a osvětlení vnitřního prostoru budovy)
 4. zavádění prvků řízení efektivního nakládání s energií v budovách
 5. prvky adaptace budov na změny klimatu respektující požadavky na kvalitu vnitřního prostředí (vegetační střechy a fasády).
 6. Využívání obnovitelných zdrojů energie a vysoce účinné KVET na pevnou biomasu, bioplyn a biometan, fotovoltaických elektráren (do 1 000 kWp instalovaného výkonu), solárních termických systémů a elektrických tepelných čerpadel pro pokrytí vlastní potřeby energie budov a energetických hospodářství podnikatelských provozů.
 7. Modernizace rozvodů elektřiny, tepla, plynu, chladu a stlačeného vzduchu v energetických hospodářstvích podniků za účelem zvýšení účinnosti.
 8. Akumulace všech forem energie v rámci komplexních projektů pro zvyšování energetické účinnosti (do 1 000 kWh instalované kapacity).
 9. Využití odpadní energie.
 10. Snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů (pouze pro nové zařízení, které musí mít nulové přímé (výfukové) emise CO2).
 11. Modernizace trakčních napájecích stanic a trakční napájecí sítě.
 12. Zavádění prvků efektivního nakládání s energií a optimalizaci provozu k regulaci její spotřeby včetně podpory implementace nástrojů energetického managementu.

Způsobilé výdaje

Způsobilými výdaji jsou:

 • dlouhodobý hmotný majetek
 • dlouhodobý nehmotný majetek (potřebný pro řádný provoz dlouhodobého hmotného majetku)
 • inženýrská činnost
 • energetický posudek
 • projektová dokumentace
 • výdaje na organizaci výběrových řízení podle zákona o veřejných zakázkách (výdaje do výše 80 000 Kč)

Způsobilými výdaji jsou dodatečné investiční výdaje nezbytné k dosažení vyšší úrovně energetické účinnosti. Způsobilé výdaje se určují na základě srovnání s podobnou investicí, která nedosahuje stejné energetické účinnosti a která by byla pravděpodobně realizována bez poskytnutí podpory. Rozdíl mezi výdaji na obě investice vymezuje výdaje související s energetickou účinností a představuje způsobilé výdaje.

Alternativní investice se u projektů do celkové výše 12 500 000 Kč způsobilých výdajů nemusí vyčíslovat. V tom případě si žadatel sníží způsobilé výdaje o 10 %.

Zaujala vás tato výzva? Rádi vám pomůžeme se získáním dotace! Kontaktujte nás na dotace@tga-holding.cz

Naše zkušenosti

Pro naše klienty a společnosti z našeho holdingu jsme nedávno připravili a realizovali projekty z různých operačních programů.


Značky Morava

Výstavba komplexu Značky Morava a.s.

Celková výše schválených projektových žádostí: více než 500 000 000 Kč

Bistro Včera, Dnes a Zítra

Rekonstrukce nemovitosti a vznik bistra Včera, Dnes a Zítra s.r.o.

Celková výše schválených projektových žádostí: více než 6 000 000 Kč

ZELENÁ DÍLNA

Nová linka na zpracování potravinářského odpadu ZELENÁ DÍLNA s.r.o.

Celková výše schválených projektových žádostí: více než 4 000 000 Kč

Komunitní dům seniorů Bartovice

Výstavba Komunitního domu seniorů Bartovice

Celková výše schválených projektových žádostí: více než 13 000 000 KčMáte nápad? Chcete inovovat nebo rozšiřovat výrobu? Potřebujete investice pro váš další rozvoj?

Nejen v těchto oblastech vám můžeme pomoci, poradit, připravit projekt, najít pro vás vhodný program, vhodnou výzvu. Můžeme vás provést celým cyklem od prvotního poradenství, přes přípravu projektu a jeho příloh, podání projektové žádosti. V období realizace projektu vám zajistíme administraci, přípravu monitorovacích zpráv, žádostí o platbu. Můžeme vám také zajišťovat dobu udržitelnosti a zbavit vás tak starostí s nutnými administrativními úkony.


Kdo jsme?

Jsme mladá, profesionální, férová firma, otevřeně komunikující a zároveň diskrétní a loajální ke svým klientům, těžící z mnohaletých zkušeností svých zaměstnanců, specialistů ve svých oborech. Naším cílem je být spolehlivým partnerem našich klientů, být jejich rádcem i důvěrníkem, pomocníkem, profesionálem i dobrým přítelem. Chtěli bychom být vnímáni jako zkušená poradenská společnost s vysokou úspěšností zpracovaných a administrovaných projektů.


Proč s námi?

 • Skvělý proklientský přístup, profesionalita, férovost, loajalita a diskrétnost
 • Vysoká kvalita přípravy a zpracování projektů a příloh
 • Vysoká úroveň odborných znalostí našich specialistů
 • Vysoká úspěšnost projektů zpracovaných našimi specialisty v hodnoticím procesu
 • Zpracováno více než 100 projektových žádostí včetně příloh v objemu přes 750 mil. Kč

Co vám můžeme nabídnout?

Zpracování projektových žádostí, příloh, studií proveditelnosti a dalších dokumentů potřebných pro úspěšný projekt z aktuálních dotačních titulů.

Neváhejte se na nás obrátit! Rádi pro vás vše připravíme a provedeme vás celým procesem získání dotace na váš podnikatelský záměr.


Zavolejte nám

+420 722 974 257

Napište nám