Aplikace – I. výzva

Termín vyhlášení: 15. 8. 2022
Příjem projektových žádostí: od 1. 9. 2022 do 30. 11. 2022
Alokace: 4 mld. Kč
Minimální výše dotace: 2 mil. Kč
Maximální výše dotace: 125 mil. Kč
Maximální procento výše dotace: 80%

Dotační podpora

Kategorie činnostíMalý podnikStřední podnikMalá společnost a společnost se střední tržní kapitalizací
Průmyslový výzkum70 %60 %50 %
Experimentální vývoj45 %35 %25 %

Dotační podpora pro konsorcia

Kategorie činnostíMalý podnikStřední podnikVelký podnik
Průmyslový výzkum80 %75 %65 %
Experimentální vývoj60 %50 %40 %

Průmyslovým výzkumem se rozumí plánovitý výzkum nebo kritické šetření zaměřené na získání nových poznatků a dovedností pro vývoj nových výrobků, postupů nebo služeb nebo k podstatnému zdokonalení stávajících výrobků, postupů nebo služeb. Zahrnuje vytváření dílčích částí složitých systémů a může zahrnovat výrobu prototypů v laboratorním prostředí nebo v prostředí se simulovaným rozhraním se stávajícími systémy a rovněž výrobu pilotních linek, je-li to nezbytné pro průmyslový výzkum, a zejména pro obecné ověřování technologie.

Experimentálním vývojem se rozumí získávání, spojování, formování a používání stávajících vědeckých, technologických, obchodních a jiných příslušných poznatků a dovedností za účelem vývoje nových nebo zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb. Může se jednat například o činnosti zaměřené na vymezení koncepce, plánování a dokumentaci nových výrobků, postupů nebo služeb.

Podporované aktivity

Základní podporovanou aktivitou je realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Způsobilé náklady:

 • náklady na smluvní výzkum, náklady na poradenské a rovnocenné služby výzkumu a vývoje využité výlučně pro účely projektu
 • mzdové náklady výzkumných pracovníků, techniků a ostatního technického podpůrného personálu v rozsahu nezbytném pro účely projektu
 • náklady na nástroje a vybavení v rozsahu a po dobu, kdy jsou využívány pro účely projektu (forma odpisů DHM)
 • náklady na materiál a komponenty
 • ostatní provozní náklady
 • dodatečné režijní náklady (paušální náklady)

Výstupy projektu

Výstupem projektu musí být jeden z níže uvedených:

 • poloprovoz
 • ověřená technologie
 • užitný vzor
 • průmyslový vzor
 • prototyp
 • funkční vzorek
 • software

Nepodporované aktivity

 • zakládání a rozvoj výzkumných a vývojových center
 • základní výzkum
 • výrobní aktivity

Zaujala vás tato výzva? Rádi vám pomůžeme se získáním dotace! Kontaktujte nás na dotace@tga-holding.cz

Naše zkušenosti

Pro naše klienty a společnosti z našeho holdingu jsme nedávno připravili a realizovali projekty z různých operačních programů.


Značky Morava

Výstavba komplexu Značky Morava a.s.

Celková výše schválených projektových žádostí: více než 500 000 000 Kč

Bistro Včera, Dnes a Zítra

Rekonstrukce nemovitosti a vznik bistra Včera, Dnes a Zítra s.r.o.

Celková výše schválených projektových žádostí: více než 6 000 000 Kč

ZELENÁ DÍLNA

Nová linka na zpracování potravinářského odpadu ZELENÁ DÍLNA s.r.o.

Celková výše schválených projektových žádostí: více než 4 000 000 Kč

Komunitní dům seniorů Bartovice

Výstavba Komunitního domu seniorů Bartovice

Celková výše schválených projektových žádostí: více než 13 000 000 KčMáte nápad? Chcete inovovat nebo rozšiřovat výrobu? Potřebujete investice pro váš další rozvoj?

Nejen v těchto oblastech vám můžeme pomoci, poradit, připravit projekt, najít pro vás vhodný program, vhodnou výzvu. Můžeme vás provést celým cyklem od prvotního poradenství, přes přípravu projektu a jeho příloh, podání projektové žádosti. V období realizace projektu vám zajistíme administraci, přípravu monitorovacích zpráv, žádostí o platbu. Můžeme vám také zajišťovat dobu udržitelnosti a zbavit vás tak starostí s nutnými administrativními úkony.


Kdo jsme?

Jsme mladá, profesionální, férová firma, otevřeně komunikující a zároveň diskrétní a loajální ke svým klientům, těžící z mnohaletých zkušeností svých zaměstnanců, specialistů ve svých oborech. Naším cílem je být spolehlivým partnerem našich klientů, být jejich rádcem i důvěrníkem, pomocníkem, profesionálem i dobrým přítelem. Chtěli bychom být vnímáni jako zkušená poradenská společnost s vysokou úspěšností zpracovaných a administrovaných projektů.


Proč s námi?

 • Skvělý proklientský přístup, profesionalita, férovost, loajalita a diskrétnost
 • Vysoká kvalita přípravy a zpracování projektů a příloh
 • Vysoká úroveň odborných znalostí našich specialistů
 • Vysoká úspěšnost projektů zpracovaných našimi specialisty v hodnoticím procesu
 • Zpracováno více než 100 projektových žádostí včetně příloh v objemu přes 750 mil. Kč

Co vám můžeme nabídnout?

Zpracování projektových žádostí, příloh, studií proveditelnosti a dalších dokumentů potřebných pro úspěšný projekt z aktuálních dotačních titulů.

Neváhejte se na nás obrátit! Rádi pro vás vše připravíme a provedeme vás celým procesem získání dotace na váš podnikatelský záměr.


Zavolejte nám

+420 722 974 257

Napište nám